තිඹිරිගස්යාය ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලය පිහිටා ඇති පරිශ්‍රෙය්හි ඉඳිකිරිම් කටයුතු සිදු කරන නිසා ස්ථාවර දුරකථන දැනට ක්‍රියාවිරහිත තත්වයෙන් පසුවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. 

කාර්යාලයේ නිලධාරින් සම්බන්ධ කර ගත හැකි ජංගම දුරකථන අංක පහත දැත්වේ. 

 

නිලධාරින්ගේ දුරකථන නාමාවලිය

bathi gee 2018 වසරේ තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් බොරැල්ල ශ්‍රි ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ බැති ගී කණ්ඩායම , කොළඹ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මාලිගාවත්ත ශ්‍රි සුගතානන්ද දහම් පාසැල් උත්සවයේ දී සිය බැති ගීය ඉදිරිපත් කරන ලදි.

News & Events

Scroll To Top