2018 වසරේ තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් බොරැල්ල ශ්‍රි ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ බැති ගී කණ්ඩායම , කොළඹ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මාලිගාවත්ත ශ්‍රි සුගතානන්ද දහම් පාසැල් උත්සවයේ දී සිය බැති ගීය ඉදිරිපත් කරන ලදි.

 

News & Events

28
Aug2017

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුලි...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top